Provpunkt 9)


Förbundskansli:

E-post kansli@kbavvf.seHemsidesproduktion:
Stefan Bydén, Melica

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

Verkställande utskott

För Kungsbacka kommun:

Henrik Gradén, ordförande

Östergatan 8

434 30 Kungsbacka

Tel bost: 0300-181 34

Mobil: 0703-28 09 17

E-post henrik.graden@kungsbacka.se

För Mölndals kommun:

Christian Hansson, vice ordförande

Diamantvägen 23

437 32 Lindome

Mobil: 0735-67 98 12

E-post christian.hansson@molndal.se

För Luftfartsverket:

Thomas Helin,

Göteborg-Landvetter Flygplats

438 80 LANDVETTER

Fax 031-94 14 23

Mobiltel. 070-894 10 38

E-post kansli@kbavvf.se


Vid VUs möten deltar även oftast Länsstyrelsens representant.