Provpunkt 9)


Förbundskansli:

E-post kansli@kbavvf.seHemsidesproduktion:
Stefan Bydén, Melica

Kungsbackaåns status

Här finns material från Länsstyrelsen som beskriver arbetet enligt vattendirektivet och resultat från det klassningsarbete som skett. Filerna ligger som PDF utom presentationerna som är i PowerPoint-format och tabellerna som ligger i Excelformat.

Arbetsmetodik vid statusklassning


Kartor


Tabeller


Presentationer


Vattenrådets och länsstyrelsens uppdrag

Upp till sidans topp

Nu finns möjlighet för handikappade att fiska i Kungsbackaån. Foto: Stefan Bydén


Flodpärlmussla. Foto Jakob Bergengren


Ålsgårdsbacka