Provpunkt 9)


Förbundskansli:

E-post kansli@kbavvf.seHemsidesproduktion:
Stefan Bydén, Melica

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund
Provtagningspunkter i Kungsbackaån

P3 Sandsjöbäcken

P4 Issjöbäcken

P5 V. Ingsjöns utlopp

P9 nedströms Lindome

P12 Lillån

P13 Hede

P13.1 nedströms Hammargårds reningsverk

P15 Hallabäcken vid Varla

P16 Söderå

P17 Sagsjöbäcken

P18 Hassungaredsbäcken


Tidigare använda provtagningspunkter
Upp till sidans topp


Provtagningspunkt P9 i Lindome.
Upp till sidans topp