Provpunkt 9)


Förbundskansli:

Förvaltningen för Miljö och Hälsoskydd

Kungsbacka kommun

Storgatan 37

434 81 Kungsbacka

tfn: 0300-83 40 00

E-post kansli@kbavvf.seHemsidesproduktion:
Stefan Bydén, Melica

Kungsbackaåns vattenråd

Minnesanteckningar från Kungsbackaåns och Lygnerns vattenråds möte 2013-04-29.

Vattenrådet har lämnat remissvar på Vattenmyndighetens Miljökvalitetsnormer, Underlagsprogram och Förvaltningsplan.

Tillsammans med Lygnerns vattenråd har vattenrådet beställt en utredning om tillförseln av näringsämnen till Kungsbackafjorden.

Kungsbackaåns vattenvårdsförbund

Här kan du ladda hem rapporter och mätdata från förbundets verksamhet. Rapporterna ligger i PDF-format och mätdata finns i en Excel-fil.

 • Årsrapport 2008
 • Årsrapport 2007
 • Årsrapport 2006
 • Årsrapport 2005
 • Årsrapport 2004
 • Årsrapport 2003

  Protokoll

 • Jubileumsskrift

  Kungsbackaån genom tiderna 1983-2013

  Externa rapporter

  Examensarbeten